EUROPAN

EUROPAN

Europan E13 - pytania & odpowiedzi

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 28 Kwietnia, 2015 - 12:03, redaktor

Europan E13 - pytania & odpowiedzi

Europan E13 - pytania & odpowiedzi

Drodzy,
Pytania jakie nam zadali Uczestnicy:

Pytanie 01
Pytanie: Czy projekt musi zawierać rozwiązanie problemu parkowania CN Kopernik?
Odpowiedź:
Centrum Nauki Kopernik posiada własny podziemy i naziemny parking dla gości. W pracy nad projektem należy uwzględnić fakt wykorzystania ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie do parkowania. warto znaleźć rozwiązanie parkowania w jej przestrzeni, który przyczyni się do uczynienia jej bardziej przyjazną dla pieszych. Priorytetem powinna być jednakże jakość przestrzeni i przebywania w niej. Problem parkowania należy uznać za drugorzędny względem innych kwestii będących do rozwiązania w projekcie.
Polityka transportowa miasta Warszawy jest nastawiona na zniechęcanie do korzystania z samochodu i zachęcanie do poruszania się komunikacją publiczną, rowerem i pieszo.

Question: Does the proposal has to include an answer to the car parking problem from copernic along the site ?
Answer:
"Kopernik Science Center has its own underground and groundlevel carpark for its guests . In Your work on the project You have to consider the fact that Wybrzeże Kościuszkowskie street is used for parking. So it is worth to find a parking solution which will help to make this street pedestrian friendly, but the priority should be given to the quality of space and spending time there. The parking problem should be regarded as secondary to the other problems of the project. The transport policy
of the city of Warsaw is oriented toward descouraging the use of the cars and encouraging the use of public transport, bicycles and walking.

Pytanie 02
Pytanie: Do kiedy będzie istniała możliwość rejestracji zespołu? (kiedy zamknie się system rejestracyjny)
Odpowiedź:
Datą końcową dla rejestracji na stronie internetowej - w celu pobrania materiałów oraz wzięcia udziału w konkursie, jest data oddania - czyli 30 czerwca.

Pytanie 03
Pytanie: Czy kierownikiem zespołu może być mgr inż gospodarki przestrzennej ze specjalizacją urbanistyka w planowaniu przestrzennym, przy obecności dyplomowanego architekta w zespole?
Odpowiedź: Osoba reprezentująca zespół, tzw. kierownik musi być architektem, to znaczy, posiadać dyplom Uczelni Wyższej z tytułem architekta.