EUROPAN

EUROPAN

Europan E13 - wizja lokalna

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 27 Kwietnia, 2015 - 10:10, redaktor

Europan E13 - wizja lokalna

Europan E13 - wizja lokalna

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom naszej wizji lokalnej przeprowadzonej 8 kwietnia.
Mamy nadzieję ,iż była ona bardzo pomocna w kontekście opracowywania zadania konkursowego.
Z niecierpliwością czekamy na ciekawe propozycje nowego zagospodarowania skweru.
Jeśli macie dodatkowe pytania do proszę wysyłajcie je na adres europan.com.pl.
Dziękujemy, powodzenia.

1.0 Rozpoczęcie Wizji lokalnej o godzinie 10.00 dnia 8 kwietnia 2015 zbiórką na skwerze "kpt.Cubryny"
2.0 Przedstawienie uczestnikom dokładnego harmonogramu Wizji Lokalnej przewidzianego przez Organizatorów – informacja dotycząca podziału czasu przeznaczonego na spotkanie na etapy:
2.1.<Etap pierwszy> spotkania z uczestnikami podczas Wizji Lokalnej to oprowadzenie Uczestników po terenie <PROJECT SITE>. W tej części Wizji lokalnej Uczestnicy mogli zapoznać się z najważniejszym fragmentem dla zadania projektowego <PROJECT SITE>, jego historią oraz specyfiką architektoniczną i urbanistyczną miejsca. Każdy z Uczestników miał niepowtarzalną okazję zapoznania się naocznie z problemami , które należy rozwiązać podczas tworzenia projektu Konkursu.
2.2.<Etap drugi> spotkania z uczestnikami podczas Wizji Lokalnej to piesza wycieczka ulicami
<STUDY SITE>,
3.0 Przeprowadzenie pierwszej dyskusji na temat problematyki związanej z regulaminem Konkursu Europa E13 oraz przeprowadzenie prezentacji multimedialnej. Uczestnicy raz jeszcze mogli zapoznać się z lokalizacją i jej charakterystycznymi aspektami.
5.0 Na zakończenie Organizatorzy odpowiadali na pytania pojawiające się wśród uczestników, stanowiące reakcję na to z czym spotkali się podczas trwania Wizji Lokalnej.
6.0 Wizja lokalna zakończyła się o około godziny 15.30.