EUROPAN

EUROPAN

Europan E12 - kalendarz

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 21 Marca, 2013 - 23:11, redaktor

Europan E12 - kalendarz

KALENDARZ KONKURSU EUROPAN 12

POCZĄTEK KONKURSU I REJESTRACJA
poniedziałek, 18 marca 2013 - Data otwarcia europejskiej strony internetowej z tematem, zasadami, fiszkami struktur krajowych Europanu, syntetycznym przedstawieniem terenów proponowanych do sesji i listami krajowych jury
- Data otwarcia rejestracji na europejskiej stronie internetowej z możliwością pobierania całych folderów obiektów.

INTERAKTYWNE INFORMACJE NA TEMAT TERENÓW I ZASADY KONKURSU
Wizytacje miejsc
Terminy wizyt organizowanych z przedstawicielami lokalnymi i krajowymi w każdym miejscu będą umieszczone na europejskiej stronie internetowej w indywidualnej zonie każdego obiektu.
Raport będzie publikowany
na europejskiej stronie internetowej w terminie do dwóch tygodni od ostatniej wizyty.

Pytania dotyczące miejsc za pośrednictwem forum internetowego
Piątek, 17 maja 2013 Ostateczny termin nadsyłania pytań dotyczących terenów
Piątek, 31 maja 2013 Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi zgrupowanych na stronach

Pytania dotyczące zasad za pośrednictwem forum internetowego
Piątek, 14 czerwca 2013 Ostateczny termin nadsyłania pytań dotyczących zasad
Piątek, 21 czerwca 2013 Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi dotyczących zasad

SPRAWOZDANIE
Piątek, 28 czerwca 2013 Ostateczny termin składania raportów cyfrowych

WYBÓR
Sierpień - październik 2013 Wstępny wybór zgłoszeń przez jury krajowe
Listopad 2013 Europejska analiza porównawcza wstępnie wybranych pomysłów
Forum miast i jury
Listopad - grudzień 2013 Ostateczny wybór pozycji przez krajowe jury

WYNIKI
Piątek, 13 grudnia 2013 Ogłoszenie wyników
Listopad 2014 Forum między sesjami