EUROPAN

EUROPAN

Europan E12 - raport społecznościowy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 21 Marca, 2013 - 23:08, redaktor

Europan E12 - raport społecznościowy


Tematem Europanu 12 jest miasto, które adaptuje się do zmian w czasie. Aplikujemy nowe, chronotypowe podejście do planowania miasta. Wywodzi się ono z potrzeby lepszego wykorzystania przestrzeni zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, Agendy 21 oraz wytycznych Habitat II (Gipp i Rode, 2002).Niektórzy naukowcy ogłaszają kryzys finansowy, ekologiczny, surowcowy, społeczny i zachęcają do oszczędzania zamiast pomnażania dóbr (Leggewie i Welzer, 2012).W tej edycji szukamy pomysłów na nowe metody zarządzania i dzielenia wspólnych przestrzeni oraz wykorzystania budynków. Przestrzeń przecież nie jest jedynym zasobem, który można przeznaczyć na różne cele. Jest nim również czas. Organizatorzy Europanu stwierdzają: konsumowaliśmy przestrzeń by oszczędzić czas (na przykład, budując autostrady), teraz należy wykorzystać czas by oszczędzić przestrzeń. Redefiniujemy zatem jakość przestrzeni publicznej jako stopień dostosowania jej do miejskich rytmów życia: pór roku, pokoleń, czy nawet doby.

The topic of Europan 12 focusses on the city which adapts to changes in time. We apply a new chronotypical approach to urban planning. It stems from the need to better develop space according to the conditions of the Agenda 21 Sustainable. Development programme and the guidelines of Habitat II (Gipp i Rode, 2002). This challenge acquires importance in the context of scientists declaring a financial, ecological and social crisis (Leggewie i Welzer, 2012).It is a time in which we should save resources instead of multiplying them. We are seeking ideas for new methods for the management and sharing of common space and for the recycling of buildings. After all, space is not the only resource which can be intended for various purposes but also can time. The organizers of Europan state we used space to save time (for example, by building motorways) and now time should be used to save space. Thus we redefine the quality of public space as the degree of its adjustment to the urban city’s rhythms: seasons, generations, or daily rhythms.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  WARSAW-PL-C-PR-PL 01.rar
  (plik: warsaw-pl-c-pr-pl_01.rar, rozmiar pliku: 6085.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  WARSAW-PL-C-PR-PL 02.rar
  (plik: warsaw-pl-c-pr-pl_02.rar, rozmiar pliku: 5192.84 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  WARSAW-PL-C-PR-PL 03.rar
  (plik: warsaw-pl-c-pr-pl_03.rar, rozmiar pliku: 4973.58 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  WARSAW-PL-C-PR-PL 04.rar
  (plik: warsaw-pl-c-pr-pl_04.rar, rozmiar pliku: 3567.59 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  WARSAW-PL-C-Pr-EN 01.rar
  (plik: warsaw-pl-c-pr-en_01.rar, rozmiar pliku: 5752.01 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  WARSAW-PL-C-Pr-EN 02.rar
  (plik: warsaw-pl-c-pr-en_02.rar, rozmiar pliku: 5005.8 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  WARSAW-PL-C-Pr-EN 03.rar
  (plik: warsaw-pl-c-pr-en_03.rar, rozmiar pliku: 5012.43 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  WARSAW-PL-C-Pr-EN 04.rar
  (plik: warsaw-pl-c-pr-en_04.rar, rozmiar pliku: 3428.82 KB)
  Pobierz