EUROPAN

EUROPAN

Europan E13 - temat przewodni

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 2 Marca, 2015 - 12:00, redaktor

Warszawa - Polska - Europan 13 Temat przewodni.

Europan E13 - temat przewodni

Warszawa - Polska - europan13                                                      
TEMAT: KAMIENNE SKARBY WISŁY

RODZAJ PROJEKTU:    architektoniczny/krajobrazowy
GRUPA TEMATYCZNA: Jak wykorzystać nowe impulsy do zmiany przestrzeni miejskiej?
LOKALIZACJA: WARSZAWA - Powiśle
LICZBA MIESZKAŃCÓW: Miasto - 1 720 000 mieszkańców
                                         Aglomeracja -  ok. 3 100 000 mieszkańców
OBSZAR STUDIALNY:       175,9 ha TEREN PROJEKTU: 3,5 ha
ZGŁASZAJĄCY TEMAT:     Miasto stołeczne Warszawa
WŁAŚCICIELE TERENU:    Miasto stołeczne Warszawa, Skarb Państwa
ZAKRES ZLECENIA DLA ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU:
Wykonanie realizacyjnych projektów ekspozycji i zagospodarowania
terenu skweru. Dokładny zakres zlecenia będzie przedmiotem negocjacji + 12 000 euro
REPREZENTANT ZESPOŁU: Architekt lub architekt krajobrazu

TEREN KONKURSOWY W KONTEKŚCIE IDEI MIASTA OTWARTEGO NA ZMIANY
Powiśle tradycyjnie było przemysłowo-gospodarczym zapleczem Warszawy i miejscem zamieszkania ludzi ubogich. W pierwszej połowie XX wieku zrealizowano tu inwestycje publiczne i prywatne podnoszące rangę tej części miasta i mające na celu związać centrum Warszawy z rzeką Wisłą. Jednakże dopiero w XXI wieku Powiśle na dobre przestaje mieć peryferyjny charakter. Otwarcie w 1999 roku Biblioteki Uniwersyteckiej z wielkim ogrodem obok niej i na jej dachu uruchomiło samonapędzający się proces przyciągania tu ludzi, różnorodnych form działalności i inwestycji o różnorodnych funkcjach, skali i formie. Wypierany jest przemysł. Wzmacnia się funkcja mieszkalna. Skwer kpt. Stanisława Skibniewskiego „Cubryny” to miejsce o wciąż niewykorzystanym potencjale. Mimo znakomitego sąsiedztwa pełen ludzi jest tylko latem. Ważne jest aby wkroczyły w to miejsce różnorodne formy pulsującego cały rok życia.

UWARUNKOWANIA  STRATEGICZNE
Wysokiej klasy kamienne elementy architektoniczne w XVII wieku zrabowały w Warszawie i wywoziły drogą wodną do swego kraju wojska szwedzkie. Część z nich zatonęła w rzece Wiśle. Tematem konkursu jest projekt ekspozycji wyłowionych z Wisły kamiennych skarbów w ramach skweru kpt. Stanisława Skibniewskiego „Cubryny”, który leży pomiędzy Wisłą a Pałacem Kazimierzowskim skąd pochodzi wiele z cennych elementów ekspozycji. Umieszczenie tu ekspozycji wpisuje się w proces ożywania tych terenów
i zbliżania miejskiego życia do rzeki. Bezpośrednimi sąsiadami są  Biblioteka Uniwersytecka, Centrum Nauki Kopernik i urządzane na nowo Bulwary Wiślane. Ważne aby ukształtowanie tego miejsca zapewniło uniknięcie monokultury funkcji naukowo - kulturalnej i  zapewniło wielofunkcyjność, żywotność i różnorodność miejsca.

OPIS MIEJSCA
Obecny skwer kpt. Stanisława Skibniewskiego “Cubryny” był częścią założonego na początku XX wieku nadrzecznego parku o długości 1300 metrów. W 1975 roku park stał się wyspą między jezdniami trasy szybkiego ruchu- Wisłostrady. Został zmniejszony i odcięty od rzeki. W 2003 roku Wisłostrada została
schowana w tunel. To ponownie związało park z rzeką. Po dziesięcioleciach przerwy, brzeg Wisły ponownie zaczął w letnie dni przyciągać tłumy. Otwarte w 2010 roku Centrum Nauki Kopernik zajęło miejsce części parku. Przyciąga ono rocznie ponad milion ludzi. Ulubionym miejscem warszawiaków i turystów jest  też Biblioteka Uniwersytecka i ogród na jej dachu. Poza widokiem z dachu, nie otwierają się one na skwer „Cubryny”. Pomiędzy skwerem a Wisłą trwa przebudowa nadrzecznych bulwarów. Na północ od skweru jest szpital ginekologiczno-położniczy.

PRZYSZŁOŚĆ MIEJSCA A TEMATYKA KONKURSU EUROPAN 13
Głównym zadaniem projektowym jest ekspozycja skarbów wyłowionych z dna Wisły. Powinny one stać się główną atrakcją skweru “Cubryny”. Należy stworzyć warunki do oglądania zabytków o każdej porze dnia i nocy, a także ich ochrony przed śniegiem, deszczem i wandalizmem. Inne elementy skweru nie powinny przeszkadzać w odbiorze ekspozycji. Jednak powinna ona być integralną częścią różnorodnego miejskiego życia. Nie powinna być jedynym powodem przybywania tu ludzi – także podczas mroźnych zim. Trzeba umożliwić uzupełnianie skweru o inne elementy. W tym o  pojawiające się spontanicznie nieprzewidziane formy użytkowania. Ważną kwestią jest zintegrowanie skweru z przebudowanymi bulwarami, w tym będącym ich częścią, mającym charakter amfiteatru, Placem Uniwersyteckim. Warto przekształcić dawną jezdnię Wisłostrady w integralną część otoczenia i rozważyć umożliwienie dostępu od strony skweru do ogrodu Biblioteki Uniwersyteckiej.  W przestrzeń skweru trzeba wkomponować pomnik Dowborczyków, który stał tam w latach 1930-1948 i ma na niego wrócić. Nowy kształt Skweru winien przyciągać tu ludzi w różnym wieku - mieszkańców Powiśla (w tym sąsiadujących z nim bezpośrednio domów), odwiedzających Bibliotekę, Centrum Nauki Kopernik, bulwary wiślane, szpital, ludzi okolicznych uczelni i miłośników
rozrywki oraz innych form spędzania czasu nad Wisłą. Zagospodarowanie skweru winno sprzyjać pogodzeniu funkcjonowania brzegów rzeki jako miejsca rozrywki z zapewnieniem okolicznym mieszkańcom ciszy.

Start konkursu: 2 marca 2015
Wtorek 30 czerwca 2015 - termin rejestracji oraz  pobierania materiałó "on-line" ze strony :
http://europan-europe.eu/en/session/europan-13/team/login

Oddanie prac konkursowych: 30 czerwca 2015
Nagroda gwarantowana: 12 000 euro
Wykonanie realizacyjnych projektów ekspozycji i zagospodarowania
skweru. Dokładny zakres zlecenia będzie przedmiotem negocjacji

http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-13/topic

Pliki do pobrania

 1. 1.
  01 KAMIENNE SKARBY WISŁY - syntetic file
  (plik: 01_warszawa-pl-syntetic_file.jpg, rozmiar pliku: 4088.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  02 KAMIENNE SKARBY WISŁY - syntetic file
  (plik: 02_warszawa-pl-syntetic_file.jpg, rozmiar pliku: 5297.96 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  03 KAMIENNE SKARBY WISŁY - syntetic file
  (plik: 03_warszawa-pl-syntetic_file.jpg, rozmiar pliku: 3441.07 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  04 KAMIENNE SKARBY WISŁY - syntetic file
  (plik: 04_warszawa-pl-syntetic_file.jpg, rozmiar pliku: 3409.56 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Europan - regulamin
  (plik: e13_regulamin_pl_2015.03.03.pdf, rozmiar pliku: 631.6 KB)
  Pobierz