EUROPAN

EUROPAN

Temat

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 7 Października, 2010 - 13:54, admin

Temat :“Mutacje lokalne”. Warszawa, Czyste _rok_2008. Liczba nadesłanych prac / ocenianych : 19.

Dziewiąta edycja Europanu była poświęcona dynamice zrównoważonego rozwoju miasta i nowym przestrzeniom publicznym. Przedmiotem Konkursu były interesujące i potrzebujących nowatorskich idei i projektów, tereny położone w 73 miastach w 22 krajach. Młodzi profesjonaliści z dziedzin architektury i gospodarki przestrzenią mieli możliwość zaangażowania w konkurs swojej energii oraz pokazania swojego talentu i wyobraźni.

Ogólny temat Europanu 9 to „Europejski wymiar miasta”, zrównoważony rozwój i nowe przestrzenie publiczne – w sposób szczególny wiąże się ze współpracą z miastami i inwestorami zajmującymi się obszarami miejskimi w krajach uczestniczących w konkursie .

Istotnym elementem europejskiego miasta jest tworzenie się społeczności. Innymi słowy integrowanie ze sobą ludzi o różnym stopniu zamożności i różnym  pochodzeniu. Jednakże nie można  ignorować  dominującego  trendu  indywidualizacji i potrzeby  niezależności.

Znalezienie sposobu pogodzenia sprzecznych tendencji stanowiło istotę zadania , przed którym stanieli uczestnicy Europanu w jego dziewiątej odsłonie. Z jednej strony chęć życia w mieście , z jego dynamiką i obcowaniem z ludźmi , z drugiej zaś dążenie do intymności prywatności i domu otwartego tylko dla kręgu najbliższych. Po raz kolejny ogólny temat, jakim jest europejski wymiar miasta , został rozwinięty na różne sposoby wynikających ze specyfiki przestrzeni zaproponowanych uczestnikom Europanu 9 przez poszczególne miasta. Tereny zostały zaklasyfikowane w czterech grupach tematycznych według związanej z nią problematyki

1.  Ekspansja terytorialna miast oraz związany z tym procesem,  zrównoważony  rozwój w kontekście  decyzji  projektowych.

2.  Sieci komunikacyjne w miastach a związki sąsiedzkie, ich wpływ na budowanie współczesnego społeczeństwa XXI wieku

3.  Metamorfozy miejsc i zagęszczanie  miast, dostrzeżenie  narastającego problemu  coraz większej ilości ludzi i budynków.

4.  Nowe przestrzenie publiczne w tkance miejskiej, ich znaczenie w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa XXI wieku.

Polska lokalizacja – Czyste, położona w Warszawie w jej południowej części , w dzielnicy Wola. Były to poprzemysłowe tereny , będące pozostałościami zakładów powstałych po 1945 roku. Zadaniem uczestników pod hasłem „Mutacje lokalne”, była odpowiedz na pytania:

1. Jaki rodzaj projektu miasta zaproponować dla terenów zaniedbanych i skonstruować miasto na mieście, by przekształcić

    go w wielofunkcyjne sąsiedztwo?  Jakie decyzje projektowe mogą doprowadzić do  "metamorfozy miejsca " w miastach.

2. Jak przeniknąć i wprowadzić  nowe funkcje i program , "energię wewnętrzną miasta" do  odizolowanej i zdegradowanej

     strefy   poprzemysłowej, by właściwie związać ją ze strukturą Warszawy? W jaki sposób kształtować nową tkankę miasta.