EUROPAN

EUROPAN

Kalendarz / Schedule

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 9 Lutego, 2017 - 10:31, tpniewski

E14 Kalendarz / E14 Schedule

Kalendarz / Schedule

Zmiana harmonogramu / Change of deadlines

Nowy termin rejestracji: 30 czerwca 2017

Nowy termin oddania prac: 9 lipca 2017

 

Registration Deadline: 30 June 2017

Submission of entries: 9 July 2017

http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-14/calendar/

 

[PL]

Rozpoczęcie i rejestracja

 • 13 lutego 2017 r. Rozpoczęcie rejestracji na stronie Europan Europe
 • Ogłoszenie informacji o konkursie na stronie Europan – zakres tematyczny, regulamin, opisy struktur krajowych Europan, krótkie prezentacje lokalizacji zgłoszonych do tej edycji konkursu oraz lista członków jury krajowych.
 • Uruchomienie rejestracji na stronie Europan i udostępnienie do pobrania kompletnych broszur 

Interaktywne informacje o lokalizacjach i regulaminie konkursu

 • Wizytacje lokalizacji organizowane są przez upoważnione osoby ze szczebla lokalnego i krajowego i ogłaszane na stronie Europan.
  (Sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie Europan w terminie maks. dwóch tygodni od wizytacji)

Pytania dot. lokalizacji i regulaminu konkursu na stronie Europan

 • 19 maja 2017 r. Ostateczny termin przesyłania pytań
 • 2 czerwca 2017 r. Termin na udzielenie odpowiedzi

Składanie zgłoszeń

 • 30 czerwca 2017 r. Termin zgłaszania projektów drogą elektroniczną
 • 3 lipca 2017 r.   Opublikowanie na stronie Europan wstępnej listy zgłoszonych projektów
 • 7 lipca 2017 r. Termin weryfikacji zgłoszeń i opublikowanie ostatecznej listy zgłoszonych projektów 

Procedura wyboru

 • Lipiec - październik 2017 Wybór najlepszych zgłoszeń przez jury krajowe
 • Październik 2017 Poddanie przez Europan najlepszych zgłoszeń analizie porównawczej (Forum Miast i Jury)
 • Listopad 2017 Ostateczny wybór zgłoszeń przez jury krajowe 

Wyniki

 • 1 grudnia 2017 r. Zamieszczenie wyników na stronie Europan
 • Listopad 2018 Forum Międzysesyjne

 

[ENG]

Launch and Registration: 13 February 2017

 • Launch of the competition on the European website with topic, rules, descriptions of the national Europan structures, short presentations of the sites proposed for the session and lists of the national juries.
 • Opening date for registration on the European website and download of the Complete Site Folders

Questions on the Sites and Rules on the Internet Forum

 • 19 May 2017, 23:59 (GMT +1): Deadline for submitting questions
 • 2 June 2017, 23:59 (GMT +1): Deadline for answers to questions

Submission of entries 

 • 19 June 2017, 23:59 (GMT +1): Deadline to submit entries 

Registration Deadline

 • 30 June 2017, 23:59 (GMT +1): Deadline for registration 
 • 3 July 2017: Publication of a temporary listing of submitted projects
 • 7 July 2017: Deadline for controlling submissions & Publication of the definitive listing of submitted projects

Selection

 • July-November 2017: Shortlisting of entries by the national juries
 • October 2017: Comparative European analysis of the shortlisted ideas (Forum of Cities and Juries)
 • November 2017: Final selection of the winning projects by the national juries
Results
 • 1 December 2017: Results Announcement
 • November 2018: Inter-Sessions Forum