EUROPAN

EUROPAN

Nagrody / Prizes

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 13 Lutego, 2017 - 01:00, tpniewski

Nagrody / Prizes

Nagrody / Prizes

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę o równowartości 12 000 euro (po opodatkowaniu) w walucie kraju, w którym mieści się lokalizacja (wg kursu walut na dzień ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do uznania decyzji jury krajowych i wypłacenia nagrody w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników.

Winners receive a reward of the equivalent of €12,000 (all taxes included) in the currency of the site’s country (at the exchange rate on the date of the announcement of the results). The organizers undertake to abide by the decisions of the national juries and to pay the reward within 90 days of the announcement of the results.

Zdobywcy drugiego miejsca otrzymują nagrodę o równowartości 6 000 euro (po opodatkowaniu) w walucie kraju, w którym mieści się lokalizacja (wg kursu walut na dzień ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do uznania decyzji jury krajowych i wypłacenia nagrody w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników.

Runners-up receive a reward of the equivalent of €6,000 (all taxes included) in the currency of site’s country (at the exchange rate on the date of the announcement of the results). The organizers undertake to abide by the decisions of the national juries and to pay the reward within 90 days of the announcement of the results.

Wyróżnienie może zostać przyznane projektowi, który odznacza się innowacyjnością, choć nie do końca spełnia wymogi danej lokalizacji. Autorzy takich projektów nie otrzymują nagrody.

A Special Mention can be awarded to a project considered innovative although not completely adapted to the site. The authors of such proposals do not receive a reward.