Obiekt budowlany – co to jest ?

Obiekt budowlany – co to jest ?

Prawo budowlane w sposób precyzyjny określa co to jest obiekt budowlany. Według zapisów zawartych we skazanym dokumencie, budynek, budowla, obiekt małej architektury, wraz z instalacjami, który wzniesiony został z użyciem wyrobów budowlanych, zapewniający użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, spełnia definicję obiektu budowlanego. Definicja ta może odnosić się do różnego rodzaju obiektów spełniających często bardzo odmienne funkcje. Budynek to obiekt trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty i dach.

Zalety ogródków miejskich na dachach budynków

Budowla to każdy obiekt nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. Zakres obiektów zaliczanych do budowli jest bardzo szeroki, poczynając od np. tablic reklamowych trwale związanych z gruntem poprzez fundament do zapór wodnych. Mała architektura to niewielkie obiekty. Każda z wymienionych form podlega szczegółowemu opisowi w Prawie budowlanym i wraz z tym odpowiada określonym przepisom. Tymczasowy obiekt budowlany jest przeznaczony do czasowego użytkowania nie posiadający trwałego połączenia z gruntem.

One thought on “Obiekt budowlany – co to jest ?

Dodaj komentarz